ДИРЕКЦИЯ "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИ" Department "Science Research"

Ogledai.com

Информация:

http://www.nsfb.net/system/storage/info-1.doc

 


Съобщение

Уведомяваме ръководителите на проекти към конкурс \"Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища\" - 2010, че могат да получат екземпляри от подписаните договори на Стамболийски 82, от 10 до 17 часа всеки работен ден.

 


 

Резултати от конкурс \"Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища\"

 

 

http://www.nsfb.net/system/storage/SAYT_klasirane_D_U.doc 

 

ВАЖНО

     Ръководителите на класираните проекти следва спешно да представят подписани договорите най-късно до 20.12.2010 г. (понеделник) – 17 часа в деловодството на Фонд „Научни изследвания”  за входящ номер (бул. Ал. Стамболийски 82, партер вляво). Договорите ще бъдат изпратени в най-кратък срок по електронен път.

 

Бенефициентите на класирани проекти от Висши училища извън София, могат да изпратят предварително сканирано копие на договора с ясно видни подписи и печати на e-mail-а, от който са го получили.

Официалният договор  на хартиен носител може да бъде депозиран допълнително в деловодството на ФНИ.

 

 


 

ВАЖНО за ръководители на договори от конкурсна сесия 2008 г.!

Уважаеми колеги,

Моля, ръководителите на долу посочените договори от конкурсна сесия 2008 г. на ФНИ, или техни представители да заповядат на бул. ”Ал. Стамболийски” 82 за да получат образци на анекси за финансиране изпълнението на втория етап. Образците на анексите с одобрените суми за изпълнение на втория етап, могат да се получат от секретарите на Постоянните научно-експертни комисии.

Анексът се попълват в 4 екземпляра с утвърдените нови суми и съответните реквизити. Към него трябва да се приложи актуализирана работна програма, финансов план за втория етап и списък на колектива с подписи на участващите, в съответствие с договора.

В случай, че в разработката на проекта участват повече от една институция, трябва да се представи актуализирано разпределение на работата и на финансовите средства през втория етап, в съответствие с изискванията на договора.

Подписаният анекс с необходимите документи следва своевременно да се представи във ФНИ - бул. ”Ал. Стамболийски” 82.

Моля да се използват папки без „джобове”.

Оценени към настоящия момент отчети на проекти са отразени във файлове, които може да отворите чрез посочените по-долу линкове. Оценяването от Постоянните научно-експертни комисии продължава. Поради тази причина файловете със списъците от оценени договори периодично ще се актуализира. Моля да следите съобщенията в сайта.

Области:

-     технически науки -
                  http://www.nsfb.net/system/storage/tehno-1.rar
                  http://www.nsfb.net/system/storage/TECH.rar
                  http://www.nsfb.net/system/storage/tablica_3.rar

-     математика и информатика -
                 http://www.nsfb.net/system/storage/math-1.rar
                 http://www.nsfb.net/system/storage/MATH.rar
                 http://www.nsfb.net/system/storage/NEK_MATEMATIKA_3.rar

-         биология и медицина -
http://www.nsfb.net/system/storage/Bio-Med.rar
http://www.nsfb.net/system/storage/Bio-Med.2.rar
http://www.nsfb.net/system/storage/BM_oceneni-10.12.2010.rar

-        обществено-хуманитарни науки -
http://www.nsfb.net/system/storage/OHN.rar
http://www.nsfb.net/system/storage/OHN-2.rar
http://www.nsfb.net/system/storage/dogo_ori-konkursi.rar

-         природни науки -
http://www.nsfb.net/system/storage/prirodni_1.rar
http://www.nsfb.net/system/storage/prirodni-2.rar
http://www.nsfb.net/system/storage/PRIRODNI_OCENENI.rar

-         селскостопански науки -
http://www.nsfb.net/system/storage/PNEK-_SSN.doc
http://www.nsfb.net/system/storage/PNEK_po_SSN-2.doc

 

чл.-кор. проф. Емил Хорозов

 


 

Посолството на Швейцария в България,

чрез Фонд \"Научни изследвания\", отправя

ПОКАНА

към организации и институции, желаещи да кандидатстват по програма \"SCOPE\" 2009-2012 г. - за научно сътрудничество между Източна Европа и Швейцария.

Право за участие имат следните групи институции:

·         държавни висши училища;

·         институти на Българската академията на науките и на Селскостопанската академия на науките;

·         други публични изследователски институции.

Условията за кандидатстване може да намерите в прикачения файл,

http://www.nsfb.net/system/storage/SCOPES_call_for_proposal.PDF

както и на сайта на Швейцарската научна фондация:

http://www.snf.ch -> International -> Europe  -> Eastern Europe: SCOPES -> call for proposals).

  


Конкурс за оценители за създаване на национален списък от експерти за проверка на изпълнението на националните научни дейности по конкурсите за съфинансиране на текущи проекти по програмата COST и Седмата рамкова програма.

 

 

Резултати от конкурса за двустранно сътрудничество между Румъния и България

 

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТИ ОТ КОНКУРСНАТА СЕСИЯ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЗА 2009 Г.,  КОИТО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ ФИНАНСИРАНЕТО СИ ИЛИ СА ГО ПОЛУЧИЛИ ЧАСТИЧНО:

 

Каним ръководителите (или техни представители) да посетят офиса на фонда на адрес: бул. \"А. Стамболийски\" № 82, Механотехникума, партер - вляво, стая  №61,  лице за контакт – Христо Петров, тел. 02/929 09 45.

 

и да получат лично анексите към договорите на електронен носител. За целта е необходимо да носят своя флаш памет. Анексите могат да се препратят и по електронна поща, но и в този случай е необходимо посочените лица да дойдат лично, за да удостоверят, че са получили анекса. След попълване на исканите данни, фонд „Научни изследвания” ще пристъпи към подписване и изплащане на сумите.

 

Срок – 30.09.2010

 

---

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД \"НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ\"

 

Ръководителите на научни проекти в конкурс \"Научна периодика\" могат да се запознаят с експертните оценки на проектите по електронен път, както следва:

- Подаване на писмено искане в срок до 20.07 2010 г. на e-mail FNI_konkursi_2009@mon.bg; Ръководителят трябва да посочи входящия номер на електронната версия на проекта.

- В тридневен срок от заявката, ръководителите на проектите ще получат електронен достъп до рецензиите;

- Възражения могат да се правят само по процедурни въпроси в 14-дневен срок от получаването на достъп до рецензиите.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Фонд \"Научни изследвания\" съобщава на ръководителите на проекти в конкурс \"Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища 2010 г.\":

 

Във връзка с технически затруднения по онлайн подаването на проектните предложения срокът за подаване се удължаване до 5 юли 2010 г.

 

Ръководителите на проекти, които до момента не разполагат с данни за достъп могат да заявят такива, следвайки Инструкцията за онлайн кандидатстване, която е актуална и за конкурсната сесия през 2010 г. E-mail заявката трябва да съдържа наименование на конкурса и име на ръководителя на проекта.

 

Препоръчително е хартиеното копие на проекта да бъде комплектовано с идентична на подадената онлайн версия на проекта, записана на CD/DVD-носител.


Отчитане на договорите от конкурсната сесия на Фонд „Научни изследвания” от 2008 г. и следващите конкурсни сесии.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРС  „СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА”:

- по декларация (Приложение 2) следва да не се представят отчет за касово изпълнение и годишна оборотна ведомост от кандидатстващата организация!!!

 

 

Конкурс за двустранното научно-техническо сътрудничество между България и Словакия 2011-2012 г.  

 

КОНКУРС ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИТЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЕРМАНИЯ

 

Резултати в конкурс \"Научна периодика\" 2009 г.  

 

КОНКУРС ЗА ДВУСТРАННО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА

 

КОНКУРС ЗА ДВУСТРАННО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СЛОВЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2012

 

Конкурс за двустранно сътрудничество в областта на хуманитарните науки между Република България и Русия

 

ОЛИМПИАДА (IYIPO-2010) 13-15 МАЙ, ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

 

МОMН обявява конкурс по Програма \"РИЛА\" за българо-френско научно сътрудничество за периода 2011 – 2012 г.


Конкурс за двустранното научно-техническо сътрудничество между Република България и Китайската Народна Република за периода 2010-2012 г.  - краен срок за подаване на проектите на хартиен носител: 6 април 2010 г.


Изпълнителният съвет на Фонд \"Научни изследвания\" взе решение:

 

Ръководителите на научните колективи могат да се запознаят с експертните оценки на проектите по електронен път, както следва:

 

- Подаване на писмено искане в срок от 25.01.2010 г. до 08.02.2010 г. на e-mail FNI_konkursi_2009@mon.bg. Ръководителят трябва да посочи входящия номер на електронната версия на проекта.

 

- В тридневен срок от заявката, ръководителите на проектите ще получат електронен достъп до рецензиите.

 

- Възражения по процедурни въпроси могат да се правят в 14-дневен срок от получаването на достъп до рецензиите в деловодството на Фонд \"Научни изследвания\" на адрес - бул. \"Стамболийски\" № 82, в сградата на Механотехникума, партер вляво.

 

Исканията за достъп, изпратени преди 25.01.2010 г., следва да бъдат повторно заявени в определения от Изпълнителния съвет срок.


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РУСКИ ХУМАНИТАРЕН ФОНД И ФОНД \"НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ\"


-КЛАСИРАНИ ПРОЕКТИ ПО КОНКУРС „ПОДГОТОВКА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ КОЛЕКТИВИ В КОНКУРСИТЕ НА СЕДМАТА РАМКОВА ПРОГРАМА И ПО ПРОГРАМА КОСТ НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ДЕЙНОСТ\" 2009 г.

 

- РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС \"ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ Р БЪЛГАРИЯ И ГЕРМАНИЯ\"

 

- РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС „НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ” („ТЕМАТИЧЕН КОНКУРС”) 2009

 

- РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС „ИДЕИ” 2009

 

- РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС „УНИВЕРСИТЕТСКИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ” 2009

 

- РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС „РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ” 2009

 

Още